HOME

KUNST VOCAAL

Kunst Vocaal is een gemengd koor uit het Westland. We zingen gevarieerde muziek, in het algemeen klassiek of ‘hedendaags’ klassiek, maar ook een volksopera heeft recent nog op ons programma gestaan. We zijn niet verbonden aan een religieuze groepering, maar willen wel getuigen van maatschappelijk engagement. Ons koor bestaat momenteel uit zo’n twintig enthousiaste leden, van alle leeftijden en achtergronden, die van zingen houden en het gezellig vinden om elkaar wekelijks tijdens de repetitie te ontmoeten. We repeteren elke maandagavond in Naaldwijk (m.u.v. de maanden juli en augustus) en geven normaliter eenmaal per jaar een concert. 

Onze missie is om mensen van alle lagen van de bevolking in staat te stellen zelf muziek te beoefenen en te genieten van goede muziek. We willen samen mooie muziek maken en staan open voor iedereen, ongeacht muzikale ervaring of opleiding. Ons koor staat onder leiding van een hooggekwalificeerde en ervaren dirigent, waarbij iedereen zich kan ontwikkelen tot een goede koorzanger.
Hier staat Kunst Vocaal voor:
.  We bieden een plek voor mensen om samen muziek te maken en te leren.
.  We geven regelmatig concerten, die mensen samenbrengen en hen een gevoel van       
  saamhorigheid geven.
.  We laten mensen kennismaken met verschillende soorten muziek.
.  We bieden mensen een platform om hun talenten te delen en hun stem te laten horen.

We willen een koor zijn dat het verschil maakt. Een koor dat mensen samenbrengt en een plek waar mensen kunnen leren, groeien en genieten van muziek. Door muziek te maken, maken we onszelf en andere mensen gelukkig en daarmee de wereld een beetje mooier.

Een paar keer per jaar treden we in het kader van “Koren Zingen voor Ouderen”, een initiatief  van Fonds 1818, op in  verzorgingshuizen en woonzorgvoorzieningen.Kunst Vocaal bestuur

Voorzitter Corinne Mostert
Secretaris Sietze Baas
Penningmeester Fien van Alfen
Bestuurslid Alg. Zaken Cock Damen

Repetitie

Er wordt wekelijks gerepeteerd op
Maandagavond 19.45-22.00 uur
Basisschool De Regenboog
Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk

Postadres & Email

Postadres:
Kunst Vocaal
Condorhorst 20
2675 XE Honselersdijk
info@kunstvocaal.nl

sponsors bedankt